Feet naar km

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

FeetKm
1 feet0,0003 km
10 feet0,003 km
100 feet0,03 km
200 feet0,06 km
300 feet0,09 km
400 feet0,12 km
500 feet0,15 km
750 feet0,23 km
1,000 feet0,30 km

Feet naar km omrekenen

Door de geschiedenis heen zijn er over de hele wereld verschillende lengtematen gebruikt. Om een standaard te zetten is in 1960 het metrieke stelsel ingevoerd, zoals wij dat in Nederland en het overgrote deel van de wereld kennen. Kilometers naar decameters en centimeters omrekenen is voor ons heel gemakkelijk. Het is een kwestie van de komma verschuiven. Maar hoe zit dat dan als we om willen rekenen naar een andere eenheid, bijvoorbeeld van feet naar km? En waar komen die ‘andere’ afstandseenheden vandaan? Eerst een stukje geschiedenis.

De Romeinse voet

De Romeinen hebben vele Griekse uitvindingen geïntroduceerd aan Europa. Meeteenheden voor afstanden hebben ze eveneens van andere culturen overgenomen. De Romeinen hanteerden de pes, ofwel de Romeinse voet. Deze staat gelijk aan 29.6 centimeter, die daarmee iets korter is dan de voet zoals wij die nu kennen. De Griekse stadium eenheid en de Keltische leuga werden in het systeem van de Romeinen opgenomen, respectievelijk als 625 en 7500 pes. Naar huidige maatstaven staat dit weer gelijk aan 185 en 2223 meter.

Van pes naar voet

In de eeuwen die volgden paste elke grote stad of plaats een eigen meeteenheid toe. Althans, iedereen hanteerde de voet, alleen was de exacte lengte hiervan overal weer verschillend. Als je planken van vijftien voet lang en één voet breed bestelde in Hamburg, kreeg je bijvoorbeeld andere afmetingen dan wanneer je dezelfde order plaatste in Amsterdam.

Huidige maatstaven

Pas in 1959 is de voet internationaal komen vast te staan als een lengtemaat van omgerekend 30.48 cm, opgedeeld in twaalf inches. Deze inch is weer precies gelijk aan 2.54 cm. Vandaar dat je op de onderkant van een liniaal deze afmetingen ook kunt zien staan. Dit kan goed, omdat het verschil tussen een voet en 30 cm maar 0.48 cm is. In de Verenigde Staten

Het metrieke stelsel

Hoewel tijdens de Franse Revolutie al de meter en de kilogram werden gebruikt, zijn deze in 1960 pas officieel opgenomen the International System of Units (ISU). Het wordt in alle ontwikkelde landen ter wereld toegepast, met grote uitzondering van de Verenigde Staten. Hier wordt nog met inches, feet en miles gerekend. Eenheden verkleinen of vergroten naar een andere maat gaat bij ons eenvoudig. Van inches naar mijlen rekenen is niet zo simpel, omdat deze eenheden niet direct met elkaar in verhouding staan. Maar is omrekenen van feet naar km dan niet heel moeilijk?

Van feet naar km

Eén voet staat gelijk aan 30.48 centimeter, oftewel 0.3048 meter. In verhouding is een voet dus ook hetzelfde als 0.0003048 kilometer. Om erachter te komen hoeveel voet er in een kilometer gaan moet je 1 delen door dit getal. Oftewel 1 : 0.0003048 = 3280.84 (afgerond). Nu weet je hoe je van een voet naar een kilometer moet rekenen. 3280.84 is natuurlijk niet echt een gemakkelijk hanteerbaar getal. Daarom is het handig om te weten dat er drie voet in één yard gaan. Een yard is dus 3 x 0.3048 = 0.9144 meter. En daarmee 0.0009144 kilometer. Daarmee krijgen we de som: 1 : 0.0009144 = 1093.61 (afgerond). Dat is hetzelfde als 3280.84 delen door drie. Als je van feet naar km wilt rekenen, is het dus handig om er yards van te maken, daar de yard bijna gelijk is aan een meter.