Mijl naar km

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

MijlKm
1 mijl1,61 km
10 mijl16,09 km
20 mijl32,19 km
50 mijl80,47 km
100 mijl160,93 km
250 mijl402,34 km
500 mijl804,67 km
750 mijl1.207,01 km
1.000 mijl1.609,34 km

Mijl naar kilometer omrekenen

Voor de invoering van het metriek stelsel in de negentiende eeuw, was de mijl wereldwijd de meest gebruikte lengtemaat. Het gebruik van deze “mijl” doofde zelfs na de invoering van de nieuwe standaard slechts zeer langzaam uit. Wist u dat hij in Nederland pas in 1978 definitief en officieel gebannen werd? De bekendheid van deze maat kan trouwens worden geïllustreerd door het gebruik ervan in formuleringen als ”dit is een mijlpaal in de geschiedenis”.

De mijl en zijn geschiedenis

Het woord “mijl” op zich is een verbastering van het oorspronkelijke Romeinse “milia passum”, wat letterlijk vertaald “duizend passen” betekent. In de praktijk rekende men hiervoor met militaire passen,die meestal wat groter uitvallen dan die van de gemiddelde medemens. En omdat de Romeinen nu eenmaal nooit iets eenvoudigs deden, betekende “een pas” bij hen in de praktijk eigenlijk een dubbele pas.

Een mijl is geen mijl

De oorspronkelijke definitie van deze lengtemaat was dus “de lengte van duizend dubbele (militaire) pas”, wat ruimte genoeg overliet voor interpretatie. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km.

Naar een uniforme standaard

Wanneer in de negentiende eeuw een groot deel van de wereld overstapt naar het metriek stelsel behouden Engeland, Amerika en de meeste Angelsaksische landen de mijl. In 1958 wordt de officiële lengte van die mijl dan vastgesteld op 1,60934 kilometer.

Vandaag

Op dit ogenblik wordt de standaardmijl nog steeds gebruikt in de meeste Engelstalige landen. Toch bestaan er ook vandaag nog ettelijke variaties op die standaard, zij het dan eerder bepaald door gebruik dan door geografie. Aan de vraag hoe u moet omrekenen van mijl naar km hoort bijgevolg evenzo de vraag ‘van welke mijl?’ thuis.

  • Statute mile
    • Dit is de mijl die, zoals de term het zegt, beantwoord aan de vastgestelde standaard van 1,609344 kilometer.
  • Metric mile
    • Deze in de sport veelgebruikte lengtebepaling vormt een soort compromis tussen de mijl en het metriek stelsel omdat ze, door vast te leggen op 1,500 kilometer makkelijk kan worden omgerekend bij, bijvoorbeeld, atletiekwedstrijden.
  • Zeemijl
    • De lengte van een zeemijl werd berekend als 1,852 kilometer.

Hoe lang is een mijl?

Het antwoord op deze vraag kan dus sterk variëren. Wanneer u er van uitgaat gaat dat wanneer men spreekt of schrijft over een “mijl” zonder verdere toevoeging men een standaardmijl bedoeld, dan moet u van mijl naar km omzetten volgens de formule.

1 mijl = 1,609344 kilometer.