Yard naar cm

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

YardCm
1 yard91,44 cm
10 yard914,40 cm
20 yard1.828,80 cm
50 yard4.572,00 cm
100 yard9.144,00 cm
250 yard22.860,00 cm
500 yard45.720,00 cm
750 yard68.580,00 cm
1.000 yard91.440,00 cm

Van een yard naar een cm rekenen

De yard is een ongebruikelijke afstand. Daar waar bij het vaststellen van lengtematen van oudsher werd gerefereerd aan lichaamsdelen of natuurlijke voorwerpen, was de yard van bij zijn ontstaan een artificiële maat.

Oorsprong van de Yard

Aangezien zowel de Romeinen als de Engelsen zelf de ‘voet’ als maat gebruikten, moet de yard nog ouder zijn. Als term verwijst de “yard” naar het vroeg-engelse “gyrd”, een aanduiding voor takken, staven en, in dit geval, meetstaven. Wat niet wegneemt dat ooit iemand de lengte van zo’n maatstaf had vastgesteld. Met de naam en de periode als leidraad wordt bijgevolg aangenomen dat de oorspronkelijke yard gebaseerd was op de breedte van een Saksische borstkas.

Voortbestaan

Ondanks zijn hoge leeftijd bleef en blijft de yard als lengtemaat bestaan in de meeste Engels sprekende gebieden. We vinden dan ook vermeldingen van deze maat terug in verordeningen uit zowel de eerste als de dertiende en veertiende eeuw. In de negentiende eeuw werd bij een eerste poging tot standaardisering de yard vastgesteld als de lengte van een welbepaalde ijkstaaf, bewaard in wat we nu de “kamer van koophandel” zouden noemen. Toen dit gebouw een tiental jaar later afbrandde ging men op zoek naar een nieuwe standaard.

De yard nu

Over de exacte afmeting van een yard bestond eeuwenlang en meer bepaald tot in 1959 discussie. Deze discussie stopte toen alle gebieden die van deze maatstaf gebruik maken een akkoord sloten om de lengte voor eens en altijd vast te stellen op 0,9144 meter. Dit maakte meteen ook het omrekenen van yard naar cm veel makkelijker.

Gebruik van de yard

De yard wordt gebruikt de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Overeenkomstig zijn aard, wordt in die gebieden eveneens gewerkt met vierkante en kubieke yard. Opvallend daarbij is dat deze maten niet specifiek worden benoemd vanaf het ogenblik dat er geen verwarring mogelijk is.

Omrekenen: van yard naar cm

Eenmaal de standaard voor het omreken van yard naar meter was bepaald op 0,9144 werd ook het omzetten van yard naar cm een logisch gegeven. Zo is 1 yard het equivalent van 91,44 cm. Daarna wordt het gewoon verder omrekenen.

  • 2 yards = 182,88 centimeter
  • 3 yards = 274,32 centimeter
  • 4 yards = 365,76 centimeter
  • 5 yards = 457,20 centimeter
  • 6 yards = 548,64 centimeter
  • 7 yards = 640,08 centimeter
  • 8 yards = 731,52 centimeter
  • 9 yards = 822,96 centimeter
  • 10 yards = 914,40 centimeter