Acre naar hectare

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

acreha
1 acre0,40 ha
10 acre4,05 ha
20 acre8,09 ha
50 acre20,23 ha
100 acre40,47 ha
250 acre101,17 ha
500 acre202,34 ha
750 acre303,51 ha
1.000 acre404,69 ha

De acre – omrekenen naar hectare

De acre is een oppervlaktemaat, net zoals onze hectare. De afmeting van een acre is niet altijd vaststaand geweest. Niet zo raar als je bedenkt dat de acre stamt uit de Middeleeuwen en voorkwam in meerdere landen. Eenheden waren toen nog niet zo gestandaardiseerd als tegenwoordig. Bij de omrekening van acre naar hectare wordt uitgegaan van de internationaal vastgelegde standaard. De omrekenformule luidt: aantal acres x 0,40469 = aantal hectare.

Oorsprong van het woord acre

Het woord acre is afgeleid van het Latijnse ‘ager’ en het Griekse ‘agros’ dat beide ‘veld’ betekent. In Oudengels werd dit ‘æcer’ en later ‘aker’. Ons Nederlandse ‘akker’ komt hier eveneens vandaan. Leuk om te weten dat ook de landen om ons heen een afgeleid woord kennen: het bekende Duitse ‘Acker’, het Noorse ‘ækre’, en ‘åker’ in Zweden.

Historische definitie

In 1086 liet Willem de Veroveraar het ‘Domesday Book’ opstellen. Dat bevatte een overzicht van eigenaren en hun bezittingen met als doel belastingheffing. In dit werk wordt een ‘acre’ gedefinieerd als de oppervlakte die met een ossenploeg op een dag kon worden omgeploegd. Vaak waren dit langgerekte grondstukken. Dat was makkelijker omdat je op een langgerekt stuk de ossen minder vaak hoeft te keren. Bovendien werden de kavels vaak begrensd door water of een weg.

Acre bestond in diverse landen

De ‘acre’ bestaat van oudsher in diverse landen. Er is een Franse, Schotse, Britse en Amerikaanse variant, die in afmetingen van elkaar verschillen. Maar zelfs binnen een land zelf was de acre aan verandering onderhevig. In Engeland bijvoorbeeld, is de eenheid van koning Edward I tot aan koningin Victoria steeds weer opnieuw vastgelegd in de ‘Weights and Measures Act’. Ook in Frankrijk bestonden er drie varianten.

Internationale standaard

De acre wordt gebruikt in Engeland, Verenigde Staten en beider overzeese gebiedsdelen zoals de Falkland Eilanden, Virgin Eilanden, Amerikaans-Samoa. Verder onder meer in Ierland, Canada, Ghana en delen van Azië. Om tot een internationale standaardafmeting te komen, is in 1959 de ‘International Yard and Pound Agreement’ opgesteld. Daarin is vastgelegd dat een yard overeenkomt met 0,9144 meter. Daarmee is een acre gelijk aan 4.046,8564224 vierkante meter, ofwel 0,40469 hectare.