Acre naar km2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

acrekm²
1 acre0,004 km²
10 acre0,04 km²
20 acre0,08 km²
50 acre0,20 km²
100 acre0,40 km²
250 acre1,01 km²
500 acre2,02 km²
750 acre3,04 km²
1.000 acre4,05 km²

Omrekenen van acre naar vierkante kilometer

Op deze pagina vind je een handige tool voor het omrekenen van acre naar vierkante kilometer. Een acre is 0.0040468564 vierkante kilometer. Maar stel dat je wilt weten hoeveel vierkante kilometer 457 acre is. Dan vul je simpelweg 457 in bij ‘acre’ in de omrekentool. Die rekent dan automatisch 457 acre naar vierkante kilometer voor je om. voor je uit dat 457 acre 1,849413 vierkante kilometer is.

Historie van de acre

Acre is een oppervlaktemaat, die voornamelijk vroeger in de Britse landbouw gebruikt werd om een oppervlakte uit te drukken. Het kostte een man met een span ossen een dag om een acre om te ploegen. De meeste acres waren in die tijd rechthoekig, zodat de ploeg niet te vaak gekeerd hoefde te worden. Het woord is afgeleid van het oud Engelse aecer, wat ‘open veld’ betekent. In de Britse ‘Weights and Measures Act’ van 1878 is de huidige acre officieel vastgesteld op 4.840 vierkante yard.

In welke landen wordt de acre gebruikt als oppervlaktemaat?

Er is een lijst met landen waar de acre als officiële oppervlaktemaat gebruikt wordt. De belangrijkste landen zijn: de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast gebruiken een aantal kleinere landen van de voormalige Britse Gemenebest het als oppervlaktemaat. In het Verenigd Koninkrijk gebruikt men sinds 1995 officieel de hectare om oppervlaktes te registreren. De acre wordt nog wel informeel gebruikt, wanneer het niet om officiële registraties of contracten gaat.

De vierkante kilometer

Dit is een standaard oppervlaktemaat in het metrieke stelsel, dat onder andere in Europa gebruikt wordt. Het gaat hier om een vierkant van een kilometer bij een kilometer. Het wordt gebruikt om de oppervlakte van gebieden aan te geven, bijvoorbeeld natuurgebieden of steden.

Andere definities van acre

Een acre bestaat officieel uit 4,840 vierkante yards. In de Verenigde Staten is de acre ongeveer een vel A4-papier kleiner dan de internationale acre, oftewel 0,016 vierkante meter. Dit verschil is zo klein, dat men in de praktijk deze twee eenheden gelijk aan elkaar stelt.