Acre naar m2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

acre
1 acre4.046,85 m²
2 acre8.093,71 m²
3 acre12.140,57 m²
4 acre16.187,43 m²
5 acre20.234,28 m²
6 acre24.281,14 m²
7 acre28.328,00 m²
8 acre32.374,85 m²
9 acre36.421,71 m²
1040.468,56 m²

Gebruik van de acre

De oppervlakte-eenheid acre is in onze streken de laatste decennia wat in onbruik geraakt doordat we vanaf 1960 het metrieke stelsel gaan adopteren zijn. Dat maakt het mogelijk om snel en eenvoudig eenheden om te rekenen. Van acre naar vierkante meter omrekenen is wat lastiger doordat de acre geen mooi rond getal is. Ondanks het verminderde gebruik in de lage landen wordt de acre in vele, meestal Engelstalige landen echter wel nog gebruikt door landbouwers.

Ploegen van het akker

Dat de acre voornamelijk door landbouwers gebruikt werd/wordt wijst op hoe het zijn oorsprong vond. Het Nederlandse woord ‘akker’ vertoont grote gelijkenis met de eenheid. Gedurende eeuwen werd de acre namelijk gebruikt als de hoeveelheid land er op één dag kon omgeploegd worden. Dat is ook de reden waarom de oppervlakte-eenheid in ieder land anders kon zijn. Na vele tussenakkoorden werd uiteindelijk toch een internationale standaard vastgelegd op exact 4.046,85642 vierkante meter.

Verhouding acre tot vierkante meter

Het meest gebruikte is dus die internationale standaard, maar toch zijn her en der landen die een afwijkende grootte hanteren. In de Verenigde Staten wordt omwille van andere gebruikelijke meeteenheden een meter anders gedefinieerd, daardoor is er ook een afwijking op de grootte van een acre. Dat verschil is echter zeer klein, een acre is er namelijk 0,016 vierkante meter groter. In Frankrijk is het verschil wel duidelijker, Franse landbouwers met 1 acre meteen 50 vierkante meter grond.

Berekening

Het omrekenen van acre naar vierkante meter is niet zo simpel als pakweg omrekenen vanuit vierkante kilometer. Zoals eerder vermeld bedraagt één acre 4.046,8564224 vierkante meter. Wil je dus weten hoeveel vierkante meter jouw veld is? Dan moet je dus het aantal acre vermenigvuldigen met dat getal. Een boer heeft bv. 10 acre veld maar die moet hij voor de overheid uitdrukken in vierkante meter. De boer heeft dus: 10 maal 4.046,8564224 is een goeie 40.468 vierkante meter veld.