Are naar hectare

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

areha
1 are0.01 ha
10 are0,10 ha
20 are0,20 ha
50 are0,50 ha
100 are1,00 ha
250 are2,50 ha
500 are5,00 ha
750 are7,50 ha
1.000 are10,00 ha

Verschil tussen de are en hectare?

Bij het weergeven van grote oppervlakten wordt vaak gebruik gemaakt van de begrippen are en hectare. Het gaat dan eigenlijk altijd om een stuk grond. Bij het weergeven van de oppervlakte van een kamer of een woning wordt de oppervlakte altijd in vierkante meters weergegeven, omdat het dan om kleine oppervlaktes gaat. Het vergt wat oefening om te begrijpen waar je aan moet denken als je het hebt over een perceel van een are, en om te vertalen van are naar hectare.

Wat is een are?

Een are is honderd vierkante meter. Om een idee te geven: een ruime eensgezinswoning of een vierkamer appartement zullen zo ongeveer die oppervlakte hebben. Een gemiddeld voetbalveld is al gauw 50 are groot. Een are is dus niet zoveel. Aan de andere kant, als je achtertuin een are groot is dan heb je toch een behoorlijke tuin waar je zeker ook een balletje kunt trappen.

Van are naar hectare

Een hectare is honderd keer een are. Dat is dus zeker wel een groot stuk grond. Om even bij het voetbalveld te blijven: om een hectare te krijgen heb je ongeveer twee voetbalvelden nodig, afhankelijk van de precieze grootte van het voetbalveld. Een hectare is 10.000 vierkante meter oftewel 100 are. Om van are naar hectare te gaan moet je delen door 100. Duizend are is dus gelijk aan tien hectare.

Welke maat gebruik je?

Het is gebruikelijker om in hectare te rekenen dan in are als het gaat om grotere oppervlaktes. Heel grote gebieden, zoals een stad, druk je uit in vierkante kilometers. Een stuk grond kleiner dan een halve hectare wordt eerder in vierkante meters dan in are uitgedrukt, maar het kan eventueel wel. Toch zeg je eerder 5000 vierkante meter dan 50 are.

Metriek stelsel

Are en hectare als oppervlaktematen werden ingevoerd in 1816, bij de invoering van het metriek stelsel. Voor die tijd gold een “morgen” als ongeveer een hectare, maar die maat verschilde enigszins van streek tot streek. Lange tijd is het woord “bunder” nog gebruikt. Dat was vanaf 1816 precies een hectare en wordt nog gebruikt door landbouwers, hoewel het geen officiële term meer is.