Are naar m2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

are
1 are100 m²
10 are1.000 m²
20 are2.000 m²
50 are5.000 m²
100 are10.000 m²
250 are25.000 m²
500 are50.000 m²
750 are75.000 m²
1.000 are100.000 m²

Are naar vierkante meter omrekenen

De eenheden are en vierkante meter worden gebruikt om de grootte van een gebied aan te geven. De vierkante meter is de meest bekende eenheid om een oppervlakte mee uit te drukken. De are wordt vaak gebruikt om de oppervlakte van stukken landbouwgrond aan te geven.

Omrekenen van are naar vierkante meter

Met are wordt 100 vierkante meter bedoeld. Omrekenen van are naar vierkante meter doe je dus door te vermenigvuldigen met 100. 13 are staat dus bijvoorbeeld gelijk aan 1300 vierkante meter. Een vierkante meter is een vierkant van 1 meter lang en 1 meter breed.

Waar komt de vierkante meter vandaan?

De vierkante meter is een afgeleide eenheid, want de vierkante meter kan natuurlijk niet bestaan zonder de meter. Het metriek stelsel zoals wij dat kennen is na de Franse Revolutie ingevoerd, omdat het onder andere voor de handel handiger was dat men dezelfde maten ging gebruiken. Door de komst van het metriek stelsel is het makkelijker geworden om te communiceren, handelen en samen te werken. In Nederland is het metriek stelsel in het jaar 1816 ingevoerd.

In welke landen wordt de vierkante meter gebruikt?

In veel landen wordt het metriek stelsel zoals wij dat in Nederland kennen gebruikt. Er zijn echter enkele landen waar een ander systeem wordt gebruikt om te meten. Alleen Myanmar, de Verenigde Staten en Liberia gebruiken een ander stelsel dan ons metriek stelsel. Dit kan soms voor misverstanden zorgen en dus onwenselijk zijn. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt officieel het metriek stelsel, maar in de praktijk worden nog regelmatig oude Britse gewichten en maten gebruikt bij het meten en wegen.

Are

In de landmeetkunde wordt de are vaak gebruikt om de oppervlakte van stukken landbouwgrond of bosgrond aan de duiden. Ook wordt de are soms gebruikt om de grootte van een stuk bouwgrond te meten. Sommigen mensen vinden de are verouderd. Zij geven oppervlaktes liever aan in vierkante meters.