Hectare naar acre

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

haacre
1 ha2,47 acre
10 ha24,71 acre
20 ha49,42 acre
50 ha123,55 acre
100 ha247,11 acre
250 ha617,76 acre
500 ha1.235,53 acre
750 ha1.853,29 acre
1.000 ha2.471,05 acre

Hectare: de oppervlakte-eenheid bij ons

Wanneer je een sprintje van 100m trekt en dat nogmaals doet met een hoek van 90°, heb je de lengte en de breedte van een hectare afgelegd. 10.000m² of 100m x 100m is de oppervlakte van onze vertrouwde hectare, die sinds de invoering van het metrisch (decimaal) stelsel in 1816 als oppervlaktemaat bestaat. Hetzelfde geldt trouwens voor de are (10m x 10m of 100m²).

Over het metrisch, imperiaal en SI- stelsel

De ‘uitvinding’ van het metriek decimaal stelsel tijdens de Franse Revolutie, deed snel opgeld in Europa en elders. Sinds 1960 wordt het metrieke Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel) gebruikt in Europa. Groot-Brittannië met kolonies en de V.S. gebruikten het imperiaal stelsel (yards, inches, gallons, miles,…). In 1975 ging Groot- Brittannië en haar voormalige kolonies over op het SI- stelsel. Enkel de V.S. werken in het dagelijks leven nog niet metrisch (wel in de natuurwetenschappen).

Van hectare naar acre, die andere oppervlaktemaat.

De “acre” ontstond in landbouwmiddens en is afgeleid van het Oud- Engelse “æcer” (waarin je ook “akker” herkent), wat “open veld” betekende. Deze oppervlaktemaat brengt ons terug tot in 1086 toen Willem de Veroveraar het “Domesday Book” liet opstellen. Hierin was een overzicht van eigendommen in Engeland opgenomen met het oog op de belastingheffing. Dit werk sprak nog over een “acra” nl. het stuk land dat met behulp van een ploeg met één os in één dag kon worden omgeploegd.

Hoeveel m² is een dagje ploegen met een os dan waard?

Helaas hield een os niet echt van mooi afgeronde getallen. Een (internationale) acre komt overeen met 4046,856m². Er is nog een luttel verschil met de Amerikaanse acre die een gebied van 4046,872m² bestrijkt. De Franse “acre” maakt het omrekenen wat makkelijker met een lap grond van 5000 m² voor één acre. Een tool die je kan gebruiken om het omrekenen van hectare naar acre te vereenvoudigen, vind je hier bovenaan de pagina!

Waar ben je nog wat met je “acres”?

Momenteel hanteren nagenoeg enkel nog de Verenigde Staten dit imperiaal systeem hanteren. In Groot- Brittannië en landen van het (voormalige Britse Gemenebest) gebruikt men het nog wel maar is het metriek stelsel het gangbare stelsel. Een omrekentool van hectare naar acre is interessant, maar heeft dus nog weinig praktisch nut. Zeg nu zelf: dat 100 aren precies in 1 hectare passen is toch interessanter dan dat 2.47102720601 acres in een hectare kunnen!