Hectare naar are

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

haare
1 ha100 are
10 ha1.000 are
20 ha2.000 are
50 ha5.000 are
100 ha10.000 are
250 ha25.000 are
500 ha50.000 are
750 ha75.000 are
1.000 ha100.000 are

Niet Engels, maar Nederlandse eenheid

We are so ‘verEngelsd’, dat we ‘are’ al niet meer zouden herkennen als Nederlandstalige eenheid van een oppervlakte. Misschien maakt je weleens een kruiswoordpuzzel en vul je ‘are’ in als gevraagd wordt naar een oppervlaktemaat van drie letters. Een hectare is beter bekend. Hoewel in de EU deze benamingen als verouderd gelden, wordt het gebruik ervan in specifieke vakgebieden nog wel toegestaan. Niet verkeerd om even op te frissen dus: kennis van oppervlaktematen.

Latijn tot Google

Google eens op ‘are oppervlaktemaat’ en je komt op 1.530 resultaten. Doe hetzelfde bij ‘hectare oppervlaktemaat’ en je vindt 14.800 zoekresultaten. Vrij opmerkelijk als je je realiseert dat hectare van are is afgeleid en niet andersom. Een are behelst honderd vierkante meter. Hecta in het latijn is honderd, dus honderd are is één hectare. En nog een keer, maar dan anders; van hectare naar are ga je, als je deelt door honderd.

Terug naar de basis

Door de lengte en breedte te berekenen, kan je de oppervlakte van een vlak aangeven. De vierkante meter, ook wel geschreven als m2, is de basis. Voor are gebruik je de afkorting a en voor hectare ha. Bij de invoering van het metrieke stelsel, was de are een aparte oppervlaktemaat. Deze meet 10 m. x 10 m. = 100 m2. Van hectare naar are, naar meter, is dus: 1 ha = 100 are = 10.000 m2.

Bunder

Tijdens de Franse Revolutie is het metriek stelsel ingevoerd. Voor de invoering van dit stelsel waren veel verschillende vlaktematen in omloop. Zo is bunder een andere naam voor hectare. Internationaal is het makkelijker gegevens uit te wisselen via een uniform systeem, SI-systeem genoemd. Dit werd in 1960 gemeengoed in de EU en daarmee werd de are verstoten door de vierkante meter. De hectare en de are: hoewel verouderd, je komt ze in kadasters nog zeker tegen.