Hectare naar km2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

hakm²
1 ha0,01 km²
10 ha0,1 km²
20 ha0,2 km²
50 ha0,5 km²
100 ha1 km²
250 ha2,5 km²
500 ha5 km²
750 ha7,5 km²
1.000 ha10 km²

Verhouding hectare tot een vierkante kilometer

Een hectare is een oppervlakte-eenheid dat een vierkant aangeeft van 100 bij 100 meter. Aangezien de afmetingen van een vierkante kilometer 1000 bij 1000 meter bedragen en er langs een lengtezijde van een vierkante kilometer tien keer 100 meter past, is het bij het omzetten van een hectare naar een vierkante kilometer eenvoudig te berekenen dat er in een vierkante kilometer 10 x 10 vierkanten van elk 100 bij 100 meter passen. Eenvoudiger gezegd: in een vierkante kilometer passen 100 hectares.

Gebruik van de hectare

Met name in de landbouw of andere soorten van grondgebruik wordt de hectare veel gebruikt. Denk aan percelen voor natuurontwikkeling, het ontwerpen van nieuwe woonwijken of sportcomplexen en recreatiegebieden. De vierkante kilometer is vaak net iets te groot om prettig mee te kunnen rekenen, de honderd keer zo kleine hectare is veel geschikter om een goed voorstellingsvermogen van oppervlaktes te krijgen.

Omrekenen van een hectare naar vierkante kilometer

Om het aantal hectares in vierkante kilometers uit te drukken volstaat het om het aantal hectares door honderd te delen. Bijvoorbeeld, een perceel van 75 hectare staat gelijk aan 0,75 vierkante kilometer. Andersom staat twee vierkante kilometer gelijk aan 200 hectare.

Eenheid en grootheid van de hectare

Een hectare geeft een oppervlakte aan. Een oppervlakte is een natuurkundige grootheid en heeft als symbool A. Bij de grootheid oppervlakte hoort ook een eenheid en dit is de afgeleide SI-eenheid m². SI staat voor het Franse Système International d’unités. Deze eenheden zijn in 1960 ingevoerd en bevatten zeven basiseenheden waaronder de meter (m) die de lengte (L) aangeeft. Een hectare, dat het symbool ha heeft, behoort echter niet tot de officiële SI-eenheden. Daarom is het kunnen omrekenen van een hectare naar vierkante kilometer of vierkante meters soms nodig. Denk bijvoorbeeld aan het omrekenen van het aantal inwoners van een woonwijk van twee hectare naar het aantal inwoners per vierkante kilometer.

Een aantal wetenswaardigheden

  • De hectare is in vrijwel alle landen een gebruikelijke oppervlaktemaat, behalve in landen als het Verenigd Koninkrijk, daar is met name in de landbouw de acre veel gebruikelijker
  • Een voetbalveld van 105 x 70 meter is iets groter dan de helft van een hectare, namelijk 0,735 hectare
  • In een hectare passen 10.000 vierkante meters
  • Een hectare is een afgeleide eenheid van de are, in een hectare gaan 100 aren en een are bedraagt 100 vierkante meters omdat de afmetingen 10 bij 10 meter bedragen
  • Het woord are is terug te vinden in het zowel Engelse als Latijnse woord area