Km2 naar acre

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

km²acre
1 km²247,105 acre
2 km²494,211 acre
3 km²741,316 acre
4 km²988,422 acre
5 km²1.235,527 acre
6 km²1.482,632 acre
7 km²1.729,738 acre
8 km²1.976,843 acre
9 km²2.223,948 acre
10 km²2.471,054 acre

Vierkante kilometer naar acre omrekenen

Om vierkante kilometers om te rekenen naar acres volstaat het om eenvoudigweg de hoeveelheid vierkante kilometers te vermenigvuldigen met 247,1053.

Internationaal versus varianten

Let wel, we hanteren in deze berekening van vierkante kilometer naar acre de internationale acre. De acre heeft maar liefst vier varianten: een Britse, een Amerikaanse, een Franse en een Schotse. De eerste twee worden nog steeds actief gebruikt in Groot-Brittannië en Amerika en leunen zeer sterk aan tegen de internationale, maar zijn een fractie groter. 1 Franse acre is echter niet minder dan 1,2 internationale acre. Binnen de Franse grenzen werden nog enkele andere varianten van deze acre gehanteerd. Zo was de “acre du Roi” slechts 3419 vierkante meter, terwijl een “acre d’arpent” maar liefst 5107 vierkante meter bedroeg. De “acre ordinaire” lag tussen tussen twee varianten in en bedroeg 4221 vierkante meter. Deze verschillende Franse varianten zijn echter mettertijd in onbruik geraak, net zoals de Schotse variant, waarvan de grootteorde vooralsnog niet is gekend.

Waar komt de benaming “acre” vandaan?

De acre is oorspronkelijk een oude Britse oppervlaktemaat. De benaming is afkomstig van het Oud-Engelse woord acre, wat “open veld” betekende. Een term die eveneens is voortgevloeid in de Nederlandse taal met “akker” en het Duits met “Acker”.

Hoe groot is één vierkante kilometer?

Om een idee te krijgen van hoe groot één vierkante kilometer nu eigenlijk is, kan de vergelijking worden gemaakt met voetbalvelden. Eén vierkante kilometer is vergelijkbaar met de oppervlakte van niet minder dan 150 voetbalvelden. De vierkante kilometer wordt hoofdzakelijk gebruikt om de oppervlakte van gebieden (bijvoorbeeld landen) uit te drukken. Vroeger werd hiervoor de oppervlaktemaat “bunder” gebruikt. De grootte hiervan verschilde echter van streek tot streek. Gemiddeld was een bunder zowat 0,0052 vierkante kilometer, ofwel 5200 vierkante meter.