Km2 naar hectare

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

km²ha
1 km²100 ha
10 km²1.000 ha
20 km²2.000 ha
50 km²5.000 ha
100 km²10.000 ha
250 km²25.000 ha
500 km²50.000 ha
750 km²75.000 ha
1.000 km²100.000 ha

Waarvoor gebruikt men hectare?

Vaak wanneer het gaat over de grootte van een stuk grond zal u merken dat deze niet wordt uitgedrukt in vierkante kilometers maar zal u “ha” zien staan. Dit is de afkorting van “hectare”. Voor kleinere oppervlaktes zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van een appartement zal men steeds vierkante meters gebruiken. Zodra de oppervlakte begint toe te nemen spreekt men echter over hectare.

Waarom gebruikt men hectare?

Om de reden hiervoor te vinden moeten we gaan kijken naar de opdeling van deze eenheden. Meter en kilometer zijn eenheden die vaak gebruikt worden. Daartussen zitten echter nog de decameter (10 meter) en de hectometer (100 meter) die veel minder gebruikt worden. Als men bijgevolg spreekt over oppervlaktes van stukken grond, dan zullen de getallen met vierkante meters veel te groot uitvallen en die met vierkante kilometers zou teveel cijfers na de komma bevatten. Men zocht dus naar een tussenmaat. Aangezien deca- en hectometers zelden gebruikt worden lag vierkante deca- en hectometer niet voor de hand. Men koos dus een geheel nieuwe maat: de hectare

Hoe vierkante kilometer naar hectare omzetten?

De hectare omvat een oppervlakte van 100 meter op 100 meter (Herken de naam hect-are. Hect staat voor honderd) of 10 000 vierkante meter. Rekent men om naar vierkante kilometers dan bestaat 1 hectare uit 0,01 vierkante kilometer. Hoe kan ik nu eenvoudig een vierkante kilometer naar hectare omzetten? Simpelweg je oppervlakte delen door honderd. Of omgekeerd: 1 vierkante kilometer omvat exact 100 hectare. Heel vaak wordt in de media een hectare vergeleken met de oppervlakte van een voetbalveld. Dit is natuurlijk een eerder ruwe schatting om de kijker of lezer een idee te geven over de oppervlakte.

Wie gebruikt de hectare?

Aangezien in 1 hectare exact 10 000 vierkante meter past, wordt deze meeteenheid gebruikt door alle landen die ook de meter gebruiken. Dit zijn bijna alle landen ter wereld met uitzondering van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en enkele kleinere Engelstalige landen. Zij gebruiken voornamelijk “square miles” of vierkante mijl. Desondanks wordt ook daar regelmatig gebruik gemaakt van het metrische stelsel zoals ook wij het kennen. In internationale verbanden wordt dan ook steeds gesproken over hectare.

Etymologie

Are komt van het Latijnse woord “area” wat ruimte of gebied betekende. Hieruit is het Franse woord “aire” ontstaan. in 1793 werd uiteindelijk gekozen om de are (en dus bijgevolg ook de hectare) te gebruiken als meeteenheid voor oppervlaktes, die tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt.