Km2 naar m2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

km²
0,000001 km²1 m²
0,00001 km²10 m²
0,0001 km²100 m²
0,001 km²1.000 m²
0,01 km²10.000 m²
0,2 km²200.000 m²
0,25 km²250.000 m²
0,5 km²500.000 m²
0,750 km²750.000 m²
1 km²1.000.000 m²

Vierkante kilometer naar vierkante meter

Het omrekenen van een bepaalde eenheid naar een andere kan soms verwarrend zijn, ook in het geval van oppervlakte-eenheden. Hoe zit het ook alweer precies met vierkante meters, vierkante kilometers en hectares? Hoe langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder het soms wordt. Om zeker te zijn van de juiste berekening, kun je met onze omrekentool eenvoudig van vierkante kilometer naar vierkante meter rekenen door enkel het om te rekenen aantal vierkante kilometers in te voeren.

Van vierkante kilometer naar vierkante meter, hoe doe je dat?

Handig zo’n tool, maar het is ook wel leuk om te begrijpen hoe de berekening in elkaar steekt. Dat is waarschijnlijk minder lastig dan je denkt. Om oppervlakte-eenheden van groot (vierkante kilometer) naar klein (vierkante meter) om te rekenen, vermenigvuldig je de om te rekenen oppervlakte per stap met 100. Wetende dat er tussen vierkante kilometer (km²) en vierkante meter (m²) nog vierkante hectometer (hm²) en vierkante decameter (dam²) zitten, is de berekening als volgt: 1 km² x 100 x 100 x 100 = 1.000.000 m². 1 km² is dus gelijk aan 1.000.000 m².

Gebruik van de vierkante meter

Misschien overbodig om te vermelden, maar voor de volledigheid doen we het toch: een vierkante meter is een oppervlakte van één bij één meter. De vierkante meter is een handige eenheid om relatief kleine oppervlaktes mee aan te duiden, zoals de oppervlakte van een huis, tuin of slaapkamer.

Gebruik van de vierkante kilometer

De vierkante kilometer is de grootste oppervlakte-eenheid en wordt daarom veel gebruikt om de oppervlakte van grote stukken grond en gebieden aan te geven. Dat is niet altijd zo geweest, want vroeger werd voornamelijk de oppervlaktemaat bunder hiervoor gebruikt. Sinds 1937 is deze vlaktemaat officieel afgeschaft in Nederland, maar boeren onderling gebruiken de term vandaag de dag nog regelmatig.

De lange geschiedenis van de vierkante meter

De vierkante meter is rechtstreeks afgeleid van de meter. Eeuwenlang probeerde men om een definitie van deze eenheid te creëren. Sinds 1983 staat de huidige definitie van een meter vast, die nauwkeuriger is dan ooit. Sinds 1960 is de (vierkante) meter bovendien een van de SI-basiseenheden van het Internationale Stelsel van Eenheden. Dit is een metriek stelsel van standaardeenheden die internationaal worden gebruikt om zaken als gewicht, temperatuur, snelheid en afstand te meten.

Wereldwijde erkenning en Brits-Amerikaans maatsysteem

Hoewel de vierkante meter sinds de invoering van het SI-stelsel een internationale standaard is en vrijwel wereldwijd wordt gebruikt, zijn er uitzonderingen. Zo weet je bijvoorbeeld vast wel dat in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het Brits-Amerikaanse maatsysteem wordt gebruikt, dat andere eenheden voor maten en gewichten heeft. Denk aan de yard, pond en gallon. De belangrijkste oppervlakte-eenheid van dit stelsel is de acre.