M2 naar acre

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

acre
1 m²0,000247 acre
100 m²0,0247 acre
250 m²0,0618 acre
500 m²0,1236 acre
1.000 m²0,2471 acre
2.500 m²0,6178 acre
5.000 m²1,2355 acre
10.000 m²2,4711 acre
100.000 m²24,711 acre

Wat is een vierkante meter?

Een vierkante meter is een oppervlaktemaat, dat net als de vierkante kilometer veel gebruikt wordt. De vierkante meter is een afgeleide eenheid van de SI-eenheid meter. SI staat voor het Franse Système International d’unités en deze bevat zeven standaardeenheden waaronder de meter, de kilogram en de seconde. De vierkante meter is zeer geschikt voor het aangeven van kleine oppervlaktes als binnenruimtes, bouwpercelen of tuinen en kleine parken.

Wat is een acre?

De acre is een eeuwenoude oppervlaktemaat, welke veel gebruikt wordt in landen als de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, maar ook in India en Ghana. Het symbool van deze oppervlakte-eenheid is ac. De acre is geen oppervlaktemaat met vaste dimensies zoals de vierkante meter. Elke rechthoek met een oppervlakte van 40,4686 are ofwel 4046,86 vierkante meter is een acre, ongeacht de verhouding tussen de lengte en breedte. De meest gehanteerde afmeting van een acre is 66 bij 660 voet. In een voet zitten 12 inches van 2,54 cm, de afmeting van deze acre is dus 20,1168 bij 201,1680 meter.

Herkomst van de acre

De acre is afkomstig uit de landbouw en geeft de hoeveelheid grond aan dat een os met een ploeg in één dag kan omploegen. Het woord acre betekent in het “oude” Engels open veld en is ook synoniem aan het Nederlandse akker en het Duitse Acker. De gebruikelijke vorm van de acre is langwerpig omdat dan een os tijdens het ploegen zo min mogelijk hoeft te keren. Dit scheelt tijd en zo kan er meer oppervlakte worden omgeploegd.

Omrekenen van vierkante meter naar acre

Het omrekenen van vierkante meter naar acre is pas zinvol als de oppervlakte een groot aantal vierkante meters telt, bijvoorbeeld een hectare van 10.000 vierkante meter. Aangezien een acre exact gelijk is aan 4046,8564224 vierkante meter, is één vierkante meter gelijk aan 0,00024710538 acre. Een hectare bedraagt dan ook 2,4710538 ac (acre).

Een aantal wetenswaardigheden

  • De acre is in vrijwel alle Angelsaksische landen een gebruikelijke oppervlaktemaat
  • Om een voorstelling van de grootte van een acre te krijgen kan het best aan de helft van een voetbalveld van 105 bij 68 meter worden gedacht
  • De acre met afmetingen van 4046,86 vierkante meter betreft de internationale acre, daarnaast bestaat er de Engelse acre van 4046,85 vierkante meter en de Amerikaanse acre van 4046,87 vierkante meter
  • In Engeland was het van oudsher gebruikelijk om arealen uit drukken in acres en niet in vierkante mijlen, zelfs wanneer het stuk grond zeer groot was en het gebruik van vierkante mijlen vanzelfsprekender zou zijn geweest