M2 naar km2

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

km²
10.000 m²0,01 km²
100.000 m²0,10 km²
200.000 m²0,20 km²
500.000 m²0,50 km²
1.000.000 m²1,00 km²
2.500.000 m²2,50 km²
5.000.000 m²5,00 km²
7.500.000 m²7,50 km²
10.000.000 m²10,00 km²

Omrekenen van viertkante meter naar vierkante kilometer

Vierkante meter (m²) en vierkante kilometer (km²) zijn oppervlakte-eenheden. De oppervlakte geeft aan hoe groot een gebied is. Een vierkante meter is de oppervlakte van een vierkant waarvan beide zijden 1 meter lang zijn. Bij een vierkante kilometer zijn de zijden 1 kilometer lang.

Om van vierkante meter naar vierkante kilometer om te rekenen, deel je het aantal vierkante meter door 1.000.000.

Oppervlakte in de oudheid

Het meten van oppervlaktes werd vanaf de oudheid al gedaan op verschillende manieren en met allerlei soorten zelfverzonnen maten. In 2000 voor Christus maakten de Egyptenaren al gebruik van oppervlaktematen om te berekenen hoeveel belasting iemand moest betalen over zijn grond. Nog een voorbeeld hiervan is de voorloper van de Engelse acre, in het oude Griekenland spraken ze al over een agros. De Grieken gebruikten ook oppervlaktes in theoretische wiskunde, zoals in de stelling van Pythagoras.

Onhandige maten

Op een gegeven moment werden het gebruik van verschillende maten onhandig. Een voorbeeld is de oudhollandse oppervlaktemaat morgen. Dit stond voor het gebied dat een boer in één ochtend om kon ploegen. Helaas was deze meting allesbehalve accuraat. Een Gelderse morgen was bijvoorbeeld 8.600 vierkante meter en een Gooische morgen was 9.300 vierkante meter. Als je in het Gooi 5 morgen grond kocht, had je veel meer grond dan in Gelderland.

SI-stelsel

Het duurde tot de Verlichting voordat oppervlakte maten eindelijk gestandaardiseerd werden. In 1795 werd door een groep Franse wetenschappers vastgesteld hoe lang een meter precies is, waardoor de vierkante kilometer ook precies bepaald kon worden. Van hieruit is uiteindelijk in 1960 het SI-stelsel ontstaan met daarin de vastgelegde moderne oppervlaktematen, zoals de vierkante kilometer. Dit stelsel gebruiken we nog steeds in Nederland.

Wetenswaardigheden

  • De meeste landen gebruiken inmiddels de lengtematen uit het SI-stelsel in de wetenschap. In het dagelijks leven worden nog weleens andere oppervlakte maten gebruikt in de Verenigde Staten en Engeland. Zoals de acre, deze is ongeveer 4047 vierkante meter. En de square mile, deze is ongeveer 2,6 vierkante kilometer.
  • Het voorzetsel kilo komt vanuit het Griekse woord χίλιοι, dit betekent duizend. 1 kilometer is dan ook 1.000 meter. Het omrekenen van vierkante meter naar vierkante kilometer gaat dan ook met een factor 1.000 x 1.000.
  • De oppervlaktemaat vierkante kilometer wordt voornamelijk gebruikt om de grootte van gebieden aan te geven. Nederland heeft bijvoorbeeld een landoppervlakte van ongeveer 34.000 vierkante kilometer.
  • De High Tech Campus in Eindhoven heeft ongeveer een oppervlakte van 1 vierkante kilometer. In de media wordt dit weleens “de slimste vierkante kilometer van Europa” genoemd.