Bft naar km/u

© omrekenen.org

Veel voorkomende omrekeningen

bftkm/u
0 bft<1 km/u
1 bft1-5 km/u
2 bft6-11 km/u
3 bft12-19 km/u
4 bft20-28 km/u
5 bft29-38 km/u
6 bft39-49 km/u
7 bft50-61 km/u
8 bft62-74 km/u
9 bft75-88 km/u
10 bft89-102 km/u
11 bft103-117 km/u
12 bft>117 km/u

Wat is windkracht?

Windkracht of windsterkte duidt aan hoe sterk het waait. Dit wordt meestal aangegeven volgens de schaal van Beaufort, maar kan ook in kilometer per uur uitgedrukt worden. Om die reden kan het nuttig zijn om te weten hoe je gemakkelijk van de ene naar de andere eenheid kan omrekenen.

De schaal van Beaufort

Deze schaal werd in 1805 bedacht door Francis Beaufort, een Ierse officier in de Royal Navy, de militaire vloot van het Verenigd Koninkrijk. Hij maakte dertien categorieën van windkracht, gebaseerd op hoe zijn schip reageerde op de wind. Hij gebruikte dus de kracht die de wind op een bepaalde oppervlakte uitoefende, niet de snelheid van de wind zelf. Sinds 1838 werd het gebruik van de schaal van Beaufort verplicht voor scheepsjournalen in de Britse vloot. De schaal werd nadien nog enkele keren bijgeschaafd. De belangrijkste aanpassing gebeurde in 1946, toen het Internationaal Meteorologisch Committee bepaalde dat de windkracht gemeten zou worden op 10 meter boven de grond gedurende 10 minuten. Beaufort wordt ook wel afgekort als ‘bft’.

De dertien categorieën van de schaal van Beaufort hebben telkens een naam. Zo is de omschrijving van nul Beaufort ‘stil’, die van één Beaufort ‘flauw en stil’ en die van twee Beaufort ‘flauwe koelte’. De opeenvolgende namen zijn verder ‘lichte koelte’, ‘matige koelte’, ‘frisse bries’, ‘matige wind’, ‘harde wind’, ‘stormachtig’, ‘storm’, ‘zware storm’, ‘zeer zware storm’ en ten slotte, bij twaalf Beaufort, ‘orkaan’.

Kilometer per uur

Elke categorie van de schaal van Beaufort stemt eveneens overeen met een windsnelheid. Deze eenheid is aan de schaal toegevoegd door Sir George Simpson in het begin van de 20ste eeuw en wordt doorgaans uitgedrukt in kilometer per uur. Ze drukt uit hoeveel kilometer de wind heeft afgelegd in één uur tijd. In tegenstelling tot Beaufort, die een uitdrukking is van windkracht, is kilometer per uur wel degelijk een eenheid voor snelheid.

Omrekening

Om Beaufort om te rekenen naar kilometer per uur bestaat er geen vaste formule, maar de corresponderende waardes tussen deze twee eenheden zijn wel officieel vastgelegd. Zo komt één Beaufort overeen met één tot vijf kilometer per uur, 2 bft met 6-11 km/h, 3 bft met 12-19 km/h, 4 bft met 20-28 km/h, 5 bft met 29-38 km/h, 6 bft met 39-49 km/h, 7 bft met 50-61 km/h, 8 bft met 62-74 km/h, 9 bft met 75-88 km/h, 10 bft met 89-102 km/h, 11 bft met 103-117 km/h. Ten slotte komen alle windsnelheden hoger dan 117 kilometer per uur overeen met twaalf Beaufort.